Litteraturens verden - expecting people -- Building the future - stone by stone, letter by letter!

Litteraturens verden - expecting people -- Building the future - stone by stone, letter by letter!
Ars longa, vita brevis

søndag den 8. august 2010

Kresten Drejergaard "Fra røverdal til englesal"
Kresten Drejergaard
Fra røverdal til englesal
Eggersens Forlag 1994
111 siderForsnak
Jeg elsker at ankomme til et lejet sommerhus, og finde al mulig slags lekture, som udlejeren har deponeret i sit sommerhus, evt. fordi der ikke er plads derhjemme, eller det er kasseret, eller fordi han har været på loppemarked for at erhverve bøger til sommerhuset, eller som diverse lejere måske har efterladt eller glemt. Det er skønt at rode i bøger, ofte af lidt bedagede og mere eller mindre kendte forfattere. Jeg får en forfærdelig lyst til og et behov for at kende alle forfatterne, hvem var denne og hin obskure engelske, eller var det nu amerikanske eller australske forfatter. Hjem og se på nettet.
I sommerhuse finder man gamle knaldromaner der foregår til søs, krimier, klassikere, engelsk- eller tysksproget og måske svensk- og norsksproget litteratur; eller gamle og totalt udrangerede tredjeklasses romancer a la Morten Korch. Ejeren eller en tidligere ejer, har i den nedenfor omtalte - "nyere" og særdeles lødige - bog skrevet ”fået af moster Edith”. Og der er en dedikation fra forfatteren ”Til Edith med venlig hilsen..” osv. Sjovt at rende over sådanne bøgers forunderlige og uforudsigelige færd igennem denne verden.

Bogen
I det lejede sommerhus bibliotek faldt jeg over Kresten Drejergaards lille og fine ”Fra røverdal til englesal”, udgivet 1994. Året efter - ser jeg på nettet - blev han biskop i Odense. Undertitlen ” – sytten artikler om troens forhold til det virkelige liv”, angiver indholdet.

Drejergaard var præst i Asperup, Nordvestfyn i en del år forinden han blev biskop. Fra denne tid stammer de causerende 17 kapitler. Det er skønt at læse om den lille bys kirke- og folkemiljø, uden at det på nogen måde bliver idyllisk. Drejergaard kommer med lune, vid, kyndighed og skarphed godt omkring i sognet. Han tager ofte udgangspunkt i eller beretter om hændelser og sogneliv, for i tilknytning dertil at debattere mere teologisk relaterede emner. Da han første gang kommer til Asperup for at bese præstegården før indflytningen og lige slår et smut indenom den lille købmand, hilser denne ham med: Hvad laver sådan en idiot her? Uvidende om at det er byens kommende højvelbårenhed. De bliver dog hurtigt gode venner. Her bliver præsten fremover opdateret om alt nyt i byen og her nupper han engang imellem en stille øl.

Drejergaard er en kernegod grundtvigianer, med vel nuancerede synspunkter, der på en let måde præsenteres for læseren. Den kirkelige grundtvigianisme ses i realistisk lys som for nedadgående i tilknytning til landbykulturens forfald. Grundtvigianismens deroute følger dette forfald bl.a. som et resultat af det grundtvigskes traditionelle tætte sammenknytning mellem folkelighed og kirkelighed, men vurderes positivt i nyt – hårdt tilkæmpet - lys. Drejergaard kender og elsker sin salmebog som få, og øser gavmildt fra skatkisten. I artiklen ”Gak, orme-sæk, og sov”, der behandler en kendt Kingo salme, viser han at Kingo ikke, når han synger om døden, flæber i forgængeligheden, men i stedet lyst priser Gud i en tak for livet! Forfatteren kommer omkring emner som reinkarnation, liturgi/ritualer, begravelser, Jomfru Maria, grundtvigianisme kontra vækkelseskristendom mm.

Den bedste anbefaling er vel, at man meget godt kan tænke sig at læse bogen igen. Den har mange fine pointer og varme menneskeportrætter.